martes, 16 de junio de 2015

Bossa col.laboradors

Benvolgudes famílies:

L’escola ens ha proposat la creació d’una bossa de pares i mares voluntaris per poder acompanyar als alumnes, com ajudants del professorat, tant per a l’activitat de piscina com per a les sortides i activitats fora de l’aula al llarg del curs.

Amb això es podria augmentar la dotació horària de professorat per a la pràctica docent (desdoblaments, atenció individualitzada, etc.) com per als àmbits d’administració i serveis de suport.  També es reduirien els costos de les sortides culturals, per poder, amb el mateix pressupost, augmentar el número de sortides i activitats fora de l’aula.

Per tant, proposem dos tipus de col·laboració:

-          Com acompanyant fix durant el curs per l’activitat de piscina. Necessitem un pare/mare per cada dia i grup de piscina per fer tasques d’acompanyament i de suport als vestidors. Seria desitjable un compromís de col·laboració per part del pare/mare per tot el curs (a excepció de motius justificats). També necessitaríem comptar amb algun substitut pels casos d’absència justificada del pare/mare titular

 

-          Fent part d’una bossa d’acompanyants (pares i mares amb diferents disponibilitats horàries) per fer tasques d’acompanyament en sortides i activitats fora de l’aula al llarg del curs.

 

Els interessats podeu enviar  un e-mail a colaboradorsampasantmon@gmail.com

Desitgem que us sembli una proposta interessant i esperem la vostra participació. Gràcies!

 

Queridas familias:

El colegio nos ha propuesto la creación de una bolsa de padres y madres voluntarios para  poder acompañar a los alumnos, como ayudante del profesorado, tanto en la actividad de piscina como en las salidas y actividades fuera del aula a lo largo del curso .

Con ello se podría aumentar la dotación horaria de profesorado tanto para el desarrollo docente (desdoblamientos, atención individualizada, etc) como para ámbitos de administración y servicios de soporte. También se reduciría el coste de las salidas culturales, pudiendo así, con el mismo presupuesto, aumentar el número de salidas y actividades fuera del aula.

Por tanto, proponemos dos tipos de colaboración:

-          Como acompañante fijo durante el curso para la actividad de piscina. Necesitamos un padre/madre por cada día y grupo de piscina para realizar tareas de acompañamiento y de soporte en los vestidores. Sería deseable un compromiso de colaboración por parte del padre/madre para todo el curso (a excepción de motivos justificados). También necesitaríamos contar con algún substituto para los casos de ausencia justificada del padre/madre titular.

 

-          Formando parte de una bolsa de acompañantes (padres y madres con diferentes disponibilidades horarias) para realizar tareas de acompañamiento en salidas y actividades fuera del aula a lo largo del curso.

En ambos casos es necesario pertenecer al AMPA.

Los interesados podéis enviar un e-mail a colaboradorsampasantmon@gmail.com

Deseamos que os parezca una propuesta interesante y esperamos vuestra participación. Gracias!

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario