martes, 25 de octubre de 2016

Reunión Ordinaria del AMPA , 7 Noviembre

Benvolgudes Famílies

Us volem convocar a la propera reunió ordinària de l’AMPA de Sant Ramon Nonat

Dia: 7 Novembre 2016
Hora: 19.00 h
Lloc: Menjador de l’escola

Ordre del dia:
1.- Lectura de l’acta de la assemblea general del dia 03/10/2016
2.- Elecció del càrrec de Secretari/ària de la Junta Directiva de l’AMPA
3.- Situació econòmica i càrrec de quotes del curs escolar 2016-2017
4.- Enquestes d’opinió pels socis sobre les activitats de l’AMPA
5.- Propostes de la comissió per a les activitats a realitzar a la campanya de Nadal   
6.- Propostes de la comissió per a l’elaboració de l’audiovisual i la fotografia de grup del curs 2016-2017 
7.- Informació CCAPAC, FestAMPA 
8.- Precs i preguntes

Queridas Familias
Os queremos convocar a la próxima reunión ordinaria del AMPA de Sant Ramón Nonat
Día: 7 de Noviembre 2016
Hora: 19.00 h
Lugar: Comedor de la escuela
Orden del día:
1.- Lectura del acta de la asamblea general del día 03/10/2016 
2.- Elección del cargo de Secretaria/o de la Junta Directiva del AMPA 
3.- Situación económica y cargo de cuotas del curso escolar 2016-2017  
4.- Encuestas de opinión para los socios sobre las actividades del AMPA 
5.- Propuestas de la comisión para las actividades a realizar en la campaña de Navidad    
6.- Propuestas de la comisión para la elaboración del audiovisual y la fotografía de grupo del curso 2016-2017  
7.- Información CCAPAC, FestAMPA  
8.- Ruegos y preguntas
  
Esperant saludar-vos personalment a la trobada, rebeu una cordial salutació.

Luciano Morote Garcia
Ampa Sant Ramon Nonat.