jueves, 17 de marzo de 2016

Concurs Comic D2 Collblanc-La Torrassa
BASES DEL I CONCURS CÒMICS D2 COLLBLANC-LATORRASSA
Tema
L’objectiu d’aquest certamen és potenciar i donar a conèixer el patrimoni històric del barri Collblanc – La Torrassa.
Les obres hauran de reflectir monuments o edificis històrics del barri.
Participants
Podran participar totes aquelles persones que tinguin entre 18 mesos i 18 anys. El concurs està obert a totes els nens i nenes de les AMPAS, Entitats, Escoles i Associacions del barri.
Cada participant podrà presentar un màxim d ́un treball, excepte si també participa en la categoria En Família. Llavors podem presentar dos treballs, un treball individual i un en Familia.
Quedaran fora de concurs els treballs plagiats parcial o totalment, tant d’una imatge específica, dibuix, com d’un cartell ja existent.
La participació és lliure i gratuïta.
Els/les participants donen la seva autorització perquè la Coordinadora pugui publicar les obres rebudes.
Els participants rebran un llapis i una fulla per part de la Coordinadora (distribució dels llapissos segons disponibilitat i ordre d ́inscripció)
Obres
Les obres participants en aquest Concurs de Còmic hauran de ser inèdites, amb textos en català o castellà.
No han d’haver estat guardonades en altres certàmens de còmic, ni s’han d’haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació, ni estar compromeses o en tràmits de publicació en cap editorial.
Els drets sobre les imatges presentades en l ́obra seran propietat de l ́autor/a participant. En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes imatges o dibuixos, l ́autor/a seria responsable i exonerarà a la Coordinadora de tota responsabilitat
El Format de les Obres
Els treballs es poden realitzar en blanc i negre o en color, en format DIN A4 i tècnica lliure. S’ha de presentar l’obra original (no s’admetran còpies). Seran incompatibles obres amb relleus o volums enganxats.
Extensió de les obres
L’extensió de cada obra serà d’un màxim d’una pàgina pels dibuixos i auques, en el cas dels còmics un màxim de 2 pàgines.
Categories
18 mesos fins a 4 anys – Dibuix lliure o Colorejar
5 a 7 anys – Dibuix lliure o Colorejar
8 a 12 anys – Auca o dibuix edifici / monument històric del barri
13 – 16 anys – Còmic o dibuix edifici / monument històric del barri
Majors de 16 fins 18 anys – Còmic o dibuix edifici / monument històric del barri
En família – Auca o Còmic o dibuix edifici / monument històric del barri
Presentació
Les obres es presentaran amb un títol o lema (relacionat amb el tema del certamen). Les dades que s ́hauran d ́omplir són les següents:
- Títol
- Nom i Cognoms
- Edat
- AMPA, Entitat, Escola o Associació a la que pertany
- Correu electrònic o Telèfon
Les obres cal fer-les arribar personalment a cadascuna de les Escoles, AMPAS, Associacions o Entitats abans del dia 4 d ́abril del 2016
Premis
Les obres guanyadores es poden convertir en la imatge o cartell i del material gràfic del II Concurs Còmic D2 de Collblanc-La Torrassa.
Les obres presentades podran formar part de qualsevol exposició que pugui organitzar la Coordinadora.
S’atorgaran premis i diplomes, segons franja d’edat i també segons modalitat (En Família)
Els premis consisteixen en lots de material per dibuixar.
Les obres presentades podran formar part d'una exposició que pugui organitzar la Coordinadora.
Criteris de Valoració
Es premiaran les obres que millor reflecteixin els edificis o monuments històrics del barri. Es valorarà la seva originalitat, qualitat artística i tècnica.
El jurat estarà conformat per 5 membres : Eduardo Barragán - Dibuixant Professional i fundador de Sputnik Creations Manuel Domínguez – President del CElh, Irene Gálvez - Directora de la Biblioteca Josep Janés Andrés Luque – Director del Centre Cultural del Districte II Xavier Lara – Dibuixant professional i professor de l ́Escola Dibuix Joso
Data de concessió dels premis
El veredicte del jurat es farà públic el dia 17 d ́abril de 2016 a l ́Auditori de la Torrassa a les 17 hores de la tarda.
Altres determinacions
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
La Coordinadora no es fa responsable dels possibles danys que puguin afectar les obres, inclús la seva desaparició.

La Coordinadora es reserva el dret de poder adaptar l'obra guanyadora al format més adient per tal de reproduir-la de la millor manera possible en cartells i altres materials gràfics.

Session Skate Scooter